پرفروش ترین سس خردل مرغوب

سس خردل چیست؟از چه موادی تشکیل میشود؟اولین بار در چه سالی و توسط چه کسانی تهیه و مورد استفاده قرار گرفت؟پرفروشترین نوع آن کدام است؟به چه نوع سس خردلی سس خردل مرغوب گفته میشود؟
از زمانهای دور از خردل به عنوان یک گیاه دارویی استفاده میشده است.از این رو رومیان تصمیم گرفتند که از کوبیده دانه های این گیاه به همراه آبغوره یا سرکه سسی تهیه کنند و از آن برای طعم دادن به غذاهایشان استفاده کنند.سپس جهانگردان بسیاری طرز تهیه این سس را از روم به کشورهایشان بردند و بعضی از آنها مثل فرانسویان با افزودن ادویه های مختلفی به آن،انواع مختلفی از این سس را تولید و به جهانیان معرفی کردند.